6. Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova

Na 6. međunarodnom natjecanju Concorso Musicale Internazionale “Città di Palmanova”, održanom od 6. do 13. svibnja 2018. u Palmanovi naši su učenici klavira ostvarili sljedeće rezultate:

  • Lucija Borković (kategorija D), II. nagrada
  • David Simić (kategorija B), II. nagrada
  • Sara Slany (kategorija D), II. nagrada

Čestitamo učenicima i njihovim profesoricama!