KONAČNI RASPORED TEORIJSKOG DIJELA PRIJEMNOG ISPITA ZA 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

Kandidati za prijemni ispit za 1. razred srednje škole raspodijeljeni su po grupama prema programu/glavnom predmetu koji upisuju. Molimo sve kandidate da ispod u tabeli provjere kojoj su grupi dodijeljeni te da pristupe prijemnom ispitu prema navedenom rasporedu svoje grupe.

Kandidati za klavir su, zbog većeg broja, raspodijeljeni u dvije grupe prema abecednom redu prezimena.

Svaki kandidat pristupa usmenom i pismenom dijelu ispita. Pismeni se dio sastoji od diktata i slušnog prepoznavanja intervala i akorda (u trajanju od 30 min) te od testa iz teorije (u trajanju od 30 min).

Radi poštivanja epidemioloških mjera, u zgradu škole će vas uvesti profesori koji su članovi ispitne komisije, pa vas molimo da pričekate pred ulazom dok profesor ne dođe po vas.

Molimo vas da se pridržavate epidemioloških mjera kako bismo osigurali ugodan i siguran boravak u učionicama.

Želimo vam puno uspjeha i vidimo se u školi!

GRUPA A

 

Kandidati koji su prijavili program/glavni predmet:

Klavir

(prema abecednom redu prezimena č – s)

Ulazak u školu: 15:30

Pismeni ispit: 15:30 – 16:45 – soba NS, 2. kat

Usmeni ispit: 16:45 – 17:30 – soba 1, 1. kat

GRUPA B

Kandidati koji su prijavili program/glavni predmet:

Klavir

(prema abecednom redu prezimena a – c)

Teorijski odjel

 

Udaraljke

Ulazak u školu: 15:45

Usmeni ispit: 15:45 – 16:20 – soba 1, 1. kat

Pismeni ispit: 16:30 – 17:30 – soba 14, 2.kat

GRUPA C

 

Kandidati koji su prijavili program/glavni predmet:

Violina

Violončelo

Horna

 

Ulazak u školu: 16:00

Pismeni ispit: 16:00 – 17:15 – soba 22, 2. kat

Usmeni ispit: 17:30 – 18:15 – soba 1, 1. kat

GRUPA D

 

Kandidati koji su prijavili program/glavni predmet:

Pjevanje

Truba

Tuba

 

Ulazak u školu: 17:15

Pismeni ispit: 17:15 – 18:30 – soba NS, 2.kat

Usmeni ispit: 18:30 – 19:00 – soba 1, 1. kat

GRUPA E

 

Kandidati koji su prijavili program/glavni predmet:

Fagot

Flauta

Gitara

Klarinet

Saksofon

 

Ulazak u školu: 17:30

Pismeni ispit: 17:30 – 18:45 – soba 19, 2. kat

Usmeni ispit: 19:00 – 19:30 – soba 1, 1. kat