MEĐUNARODNO NATJECANJE DAVORIN JENKO

Na 15. međunarodnom natjecanju Davorin Jenko, održanom u Beogradu od 1. do 11. ožujka 2018. naši su učenici osvojili sljedeće nagrade:

A kategorija:

Kristina Vartušek, klavir, I. nagrada

B kategorija:

Matija Rabadan, truba, II. nagrada

C kategorija:

Petar Rebić, truba, II. nagrada

D kategorija:

Luka Vlajnić, truba, II. nagrada

Čestitamo učenicima, njihovim profesorima i korepetitorici!