Predbilježbe za upis u 1. razred osnovne glazbene škole možete poslati na mail adresu:

upisi.lisinski @gmail.com

Mail treba sadržavati:

  • ime i prezime djeteta
  • starost
  • izbor instrumenta
  • da li posjedujete instrument koji želite upisati?
  • koju školu dijete trenutno pohađa?

Upute o načinu provođenja prijamnih ispita naknadno će biti dostupne na web stranici škole.