Primljeni po prijamnom ispitu- 2. rok

Za upis je potrebno:

1. Upisnica- preuzeti na porti

2. 100,00 kn za prvu ratu participacije

3. OIB učenika