KOMUNIKACIJA   RODITELJA/STARATELJA/POSJETITELJA/UČENIKA SA ŠKOLOM

(ravnatelj, tajnik, voditelj računovodstva, nastavnik…):

  1. Komunikacija se odvija mailom: glazbena.lisinski@gmail.com ili telefonski
  2. Osobni dolazak treba prethodno najaviti i dogovoriti termin uz obveznu uporabu zaštitne maskice prilikom ulaska u zatvoreni prostor Škole, te nije dozvoljen samostalan ulaz u Školu
  3. Potrebno je izmjeriti tjelesnu temperaturu koja ne smije biti viša od 37,2 °C,
  4. Nije dozvoljen dolazak u Školu onoj osobi kojoj je u jutarnjim satima, odnosno pred polazak u Školu tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), ako osoba pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, a koja se može očitovati sljedećim simptomima: kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl., te ako je osobi izrečena mjera samoizolacije i ako je osobi utvrđena zaraza COVID-19.

PROTOKOL ZA UČENIKE

tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)

 

Obvezne mjere:

Učenik/u (se) treba prije dolaska u Školu izmjeriti svoju/njegovu tjelesnu temperaturu.

Učenik ne dolazi u Školu ako je u jutarnjim satima, odnosno pred polazak u Školu njegova tjelesna temperatura viša od 37,2 °C, ako se osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (to se odnosi na sve simptome i znakove bolesti, a ne samo na bolesti dišnih puteva), ako pokazuje znakove akutne respiratorne bolesti, a koja se može očitovati sljedećim simptomima: kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa i sl. (u tom slučaju treba se javiti nadležnom obiteljskom liječniku, koji će odlučiti o daljnjem postupanju), te ako mu je izrečena mjera samoizolacije i ako mu je utvrđena zaraza COVID-19,

Učenik sam pristupa u Školu (eventualna osoba u pratnji ostaje u dvorištu Škole ako čeka učenika ili odmah napušta dvorište Škole ako ga ne čeka).

Učenik stalno održava fizičku distancu (razmak) od druge osobe od najmanje 2 metra, a pri ulasku u učionicu i na nastavi sukladno uputama nastavnika,

Obvezna je dezinfekcija ruku pri ulasku u učionice i sobe.

Učenici od 4. razreda osnovne glazbene škole obvezni su nositi zaštitne maskice.

Treba izbjegavati dodirivanje lica, a prilikom kašljanja ili kihanja pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju kasnije treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom i/ili koristiti dezinficijens.

Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su na: https://bit.ly/2LFNUum.

Nakon završetka nastavnog sata, učenikova je obveza hitno napuštanje unutarnjeg i vanjskog prostora Škole sukladno uputama dežurne osobe/nastavnika.