UPIS DOSADAŠNJIH UČENIKA U ŠK.GOD. 2018./2019.
(osim I.S. i I.PR.)

SVAKE GODINE OBAVEZAN JE UPIS U GLAZBENU ŠKOLU ZA SVE UČENIKE.

UPISI će se vršiti:

26.06.2018. (ut.) od 17-20 sati
i
27.06.2018. (sri.) od 10-12 i 17-20 sati

Prije upisa potrebno je podmiriti sva dugovanja za šk.god. 2017./18.

Za upis je potrebno:
1. Upisnica (žute boje za OŠ ili plave boje za SŠ) – preuzeti na porti
2. 100,00 kn za I. ratu participacije
3. OIB