Prijemni ispit (testiranje sluha, ritma i memorije) održat će se u ponedjeljak, 14. rujna 2020. s početkom u 17 h.

Prijaviti se mogu zainteresirani u starosti od 7 do 10 godina.