Prijave za prijamni ispit za 1. razred osnovne glazbene škole

za šk.god. 2018./2019.

zaprimat će se u tajništvu škole od 11. do 15. lipnja 2018. godine

od 10-12 te od 17-19 sati

Formular prijave preuzima se u školi.

PRIJAMNI ISPIT održat će se u ponedjeljak, 18. lipnja 2018. u vremenu od 17-19 sati.

PREOSTALA SU MJESTA NA SLJEDEĆIM INSTRUMENTIMA: VIOLINA, HARFA, KONTRABAS, TROMBON, OBOA, FAGOT, ROG