Raspored upisa u više razrede glazbene škole

SRIJEDA, 01.07.2020.

2.razred OŠ – 10:00-12:00, 16:00-19:00, soba 1

2.pripremni razred i 2. razred srednje škole- 10:00-12:00, 16:00-19:00, soba 14

ČETVRTAK, 02.07.2020.

3 i 4. razred OŠ- 10:00-12:00, 16:00-19:00, soba 1

3. razred srednje škole- 10:00-12:00, 16:00-19:00, soba 14

PETAK, 03.07.2020.

5. i 6. razred OŠ- 10:00-12:00, 16:00-18:00, soba 1

4.razred srednje škole- 10:00-12:00, 16:00-18:00, soba 14

Molimo roditelje da se pridržavaju navedenih termina kako bi se izbjegle veće gužve. Roditelji koji upisuju više djece mogu izabrati termin bilo kojeg djeteta.

Za upis je potrebno pripremiti OIB djeteta i 100 kuna upisnine. Učenici koji imaju nepodmirena dugovanja ista trebaju podmiriti prije upisa.