Učenici se upućuju da provjere svoje e-mail adrese jer im je materijal poslan na njih.  Učenici koji nisu primili e-mail neka se jave nastavnici Dori Budimir.